HOME / Uncategorized / Kisi Kisi dan POS UAMBN KEMENAG-DEPAG 2016

Kisi Kisi dan POS UAMBN KEMENAG-DEPAG 2016

KISI DAN POS UAMBN KEMENAG DEPAG 2016 – Tujuan diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam yang meliputi Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlah Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, IImu Kalam, dan Bahasa Arab.

POS UAMBN Tahun Pelajaran 2015/2016 ini tidak ditujukan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) melainkan hanya untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Tidak ditujukan kepada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena sudah beberapa tahun lalu tidak melaksanakan UAMBN. UAMBN untuk MI tidak dilaksanakan dan yang ada sekarang yaitu Ujian Akhir Madrasah (UAM). Hal tersebut seiring dengan kebijakan tidak adanya Ujian Nasional (UN) pada jenjang SD/MI dan sederajat.

kisi pos uambn

POS UAMBN Tahun Pelajaran 2015/2016 tertuang dalam Surat Keputusan Ditjen Pendis Nomor 7322 pada lampiran I. Untuk mempelajari selengkapnya terkait dengan Prosedur Pelaksanaan UAMBN Tahun Pelajaran 2015/2016.

Silahkan unduh Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2015 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2015/2016 pada tautan dibawah ini.

POS DAN KISI-KISI UAMBN KEMENAG-DEPAG 2015-2016

POS UAMBN 2015-2016 Unduh !

KISI-KISI UAMBN 2015-2016 Unduh !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Uncategorized »